Java: เพิ่ม 루트 인증서 เพื่อเรียก API SSL ที่มี Cert ของตัวเ

Java: เพิ่ม 루트 인증서 เพื่อเรียก API SSL ที่มี Cert ของตัวเ

2022-10-19 last update

4 minutes reading
เวลา เวลา เวลา เขียน เขียน java รัน บน 응용 프로그램 서버 เช่น Tomcat หรือ 유리 물고기 ถ้า เรา เรียก เรียก หรือ ทำ ทำ งาน เกี่ยว กับ พวก พวก SSL cert ที่ เรา สร้าง เอง (จาก ejbca) มัน จะ จะ จะ ประมาณ ว่า มัน ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ ทำ

เพราะ เพราะ เพราะ ใน ใน java มัน ก็ ก็ ต้อง มี การ ใส่ 뿌리 Ca เพื่อ ให้ 신뢰 SSL CERT นั้น ด้วย เรา สามารถ แก้ ได้ นี้ นี้ นี้ นี้
 • Application 서버 ของ เรา เรา เรา รัน ด้วย ด้วย java เครื่อง เครื่อง เวอร์ชัน ไหน ไหน ไหน (ใน เครื่อง อาจ อาจ มี มี java หลาย เวอร์ชัน)
 • CACERTS\Java home เช่น ถ้า hava 11 ใน wind
 • CERT CERT เรา ของ (ของ เรา เรา ได้ จาก จาก ejbca เป็น.


 • เพิ่ม CERT เข้า นั้น CACERTS ของ java กำหนด -알리 아스 ให้ ตรง กับ ใน.

 • keytool -import -alias alias -keystore path-to-jre/lib/security/cacerts -file path-to-certificate-file
  


  쯧쯧

  keytool -import -alias xxxxxx -keystore "C:\Program Files\Java\jdk-11.0.11\lib\security\cacerts" -file "D:\certs\mycert.cer"
  


 • มันจะมี 기본 비밀번호 เป็น changeit
  ลองใช้โปรแกรม KeyStore Explorer เปิดเข้าไปดูใน cacerts หร